Tinghuset

Afstand: 2.92 Km

 | 7255 8620 |  herning.arrest@krfo.dk |  www.kriminalforsorgen.dk | 
Tinghuset er opført i gotisk stil med spidsbuer og takkede gavle. Tinghuset stod færdigt i 1894, og det blev fredet i 1982. 

Herning er en by, der er under 200 år gammel. Som by er Herning opstået i den sidste halvdel af 1800-tallet omkring et landevejs- og jernbaneknudepunkt i de udstrakte hedeegne.

Egnen var dog uden en arrest og et tinghus. Hidtil var Hammerum Herreds ret blevet afholdt på kroen i Lund. I 1825 tiltræder herredsfoged Christian Landt. Han var af den opfattelse, at et så stort område som Hammerum Herred burde have et tinghus og en arrest. Han havde netop overtaget gården Laulund på det nuværende Silkeborgvej i Herning. Herfra solgte han en parcel ved en øde markvej vest for Laulund, hvor ting- og arresthuset blev opført i 1827 på Østergade 8, hvor det nuværende bibliotek i Herning ligger i dag.

Tinghuset fra 1827 var dog ikke tilfredsstillende i det lange løb. For arrestanter havde ikke svært ved at bryde ud. I 1857 byggede man derfor et nyt lige over for det gamle - på Østergade 9. Det nye tinghus viste sig dog hurtigt at være af en ringe kvalitet, og det blev hurtigt angrebet af svamp.

Man igangsatte derfor byggeriet af det 3. tinghus på det samme sted, som det 2. tinghus lå. Det 3. og nuværende tinghus stod færdigt i 1894. Tinghuset blev fredet i 1982. I tinghuset startede Herning Museum også i det små i 1896 med et par lånte loftsværelser, før museet blev flyttet til Museumsgade.Opdateret af: VisitHerning  | mail@visitherning.com
Fotograf: Jannie Nyegaard
Fotograf: VisitHerning
Fotograf: VisitHerning